Privacy beleid

Leypex, Versie 2, d.d. 24 mei 2018

 

Omdat ik het als mijn verantwoordelijkheid zie om uw privacy te beschermen, en om aan de AVG-wetgeving te voldoen, heb ik een privacy beleid opgesteld.
In dit privacy beleid geef ik u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door mij worden gebruikt en waarvoor.
Het privacy beleid is van toepassing op alle diensten van LEYPEX en niet van derden. Door gebruik te maken van mijn website www.leypex.com accepteert u dit privacy beleid.

 

Persoonsgegevens die ik verzamel en verwerk

Leypex verwerkt persoonsgegevens. Ik gebruik uw persoonsgegevens om diensten en/of producten aan te kunnen bieden, mijn dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u te communiceren. Ik wil u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy beleid geef ik antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Leypex. Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld met derden. Gegevens die Leypex van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten en/of producten, en die door Leypex worden verwerkt, betreffen:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor en achternaam van contactpersoon
 • Adresgegevens (straatnaam + huisnummer + postcode + stad + land)
 • Telefoonnummer (mobiel of vaste lijn)
 • E-mailadres (werk of privé)
 • Bedrijfswebsite URL
 • Btw-nummer
 • KvK nummer

 

Derden

Leypex verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens

De informatie wordt enkel op beveiligde servers opgeslagen en niet met derden gedeeld.

 

Hoe verzamel ik gegevens?

Via de Website Contact pagina

Wanneer u zich aanmeldt of een verzoek indient via de contact pagina op mijn website www.leypex.com, vraag ik u om enkele persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruik ik om de diensten voor u uit te kunnen voeren. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van mijn diensten.

 Via E-mail of andere berichten

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij stuurt, kan het zijn dat ik die berichten opsla. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van mijn diensten.

 

Waarom ik gegevens nodig heb

LEYPEX verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van een overeenkomst, tenzij van tevoren schriftelijk door u goedgekeurd.

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Leypex, dan wil ik u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Ik gebruik uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden en u te informeren over project/opdracht gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt over een van de diensten van Leypex, verwerk ik gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden over de dienstverlening vanuit Leypex.

Leypex verwerkt uw persoonsgegevens, waarbij als doel geldt; de uitvoering van de overeenkomst. Die uitvoering bestaat uit een aantal acties en werkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen (indien nodig) om opdrachten door te spreken, u up-to-date te houden over een opdracht, of om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over eventuele wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • De uitvoering of toepassing van wet en regelgeving

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Leypex gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Leypex zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy beleid om altijd aan de laatste wetgeving betreffende de AVG te voldoen.

 

Hoe lang ik gegevens bewaar

Leypex zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel ben ik gebonden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens. Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, of als de opdracht niet tot stand is gekomen, worden uw gegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd.

 

Leypex deelt uw gegevens níét met derden

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een email verzoek te sturen naar roland@leypex.com. Verder ben ik (Roland Leijdekker) als eigenaar van Leypex, de enige persoon binnen Leypex die uw persoonsgegevens kan inzien en verwerken.

 

Beveiliging

Ik hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Om die reden, heb alleen ik (Roland Leijdekker) toegang tot uw persoonsgegevens. Dit om uw persoonsgegevens maximaal te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via roland@leypex.com.

 

Cookies

Mijn website www.leypex.com maakt gebruik van analytische “cookies” om mij te helpen analyseren hoe gebruikers mijn site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op een beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van mijn diensten.

U kunt ervoor kiezen om de cookies wel of niet te accepteren. Het is mogelijk dat sommige functies en –services op mijn website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op mijn en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Wijzigingen privacy beleid

Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft. Wijzigingen zullen uitsluitend via mijn website www.leypex.com kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek mijn website.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal ik dat verzoek onmiddellijk in behandeling nemen.
Dit verzoek kan per email ingediend worden bij roland@leypex.com. Uw verzoek zal binnen 2 weken afgerond worden en U ontvangt hierover een schriftelijke reactie van me.

 

Vragen en feedback

LEYPEX

Roland Leijdekker

E-mail: roland@leypex.com

Mobiel: +31 (0)6 364 011 46